.

Studie   + concept

Wij ontwikkelen voor u een gebouwconcept passend bij de opgave. Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

• check huidig bestemmingsplan en mogelijke gebiedsvisie(s) van de gemeente;
• bedenken concept passend bij de opgave;
• vaststellen programma met opdrachtgever;
• inschatting kansrijkheid in ruimtelijke / stedenbouwkundige zin. Maken 2D en 3D volumestudie;
• inschatting BVO’s per functie/programma;
• omzetten volume naar telmodel. GO’s bepalen a.d.h.v. een aantal schetsplattegronden;
• aanleveren telmodel voor financiële analyse opdrachtgever (HBA).

Buro-Ruim_studie-en-concept-GIF-1

ANDERE PAKKETTEN

ANTHONY FOKKERWEG 21
1059 CN AMSTERDAM

INFO@BURORUIM.NL
+31 (0)20 308 00 10