.

Schetsontwerp + presentatie

Dit pakket bieden wij aan om (externe) partijen te overtuigen van de haalbaarheid van de opgave. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

• check huidig bestemmingsplan en mogelijke gebiedsvisie(s) van de gemeente; 
• bedenken concept passend bij de opgave;
• vaststellen programma met opdrachtgever;
• inschatting kansrijkheid in ruimtelijke / stedenbouwkundige zin. Maken 2D en 3D    volumestudie;
• inschatting BVO’s per functie / programma;
• omzetten volume naar telmodel. GO’s bepalen a.d.h.v. schetsplattegronden van alle verdiepingen;
• aanleveren telmodel voor financiële analyse opdrachtgever (HBA);
• maken van presentatie voor bijvoorbeeld beleggers / gemeente. Voorzien van conceptschema’s, plattegronden, 3D-beelden en visie-omschrijving. Te gebruiken als boekje in print en als presentatie op groot scherm.

Buro-Ruim_schetsontwerp-en-presentatie-GIF-1

ANDERE PAKKETTEN

ANTHONY FOKKERWEG 21
1059 CN AMSTERDAM

INFO@BURORUIM.NL
+31 (0)20 308 00 10