.

Quickscan

De quickscan is een grove scan van de mogelijkheden van een plot. Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 • check huidig bestemmingsplan en mogelijke gebiedsvisie(s) van de gemeente;
• inschatting kansrijkheid in ruimtelijke / stedenbouwkundige zin. Maken 2D volumestudie;
• vaststellen programma met opdrachtgever;
• inschatting BVO’s per functie/programma;
• omzetten volume naar telmodel. GO’s inschatten d.v.m. gekozen vormfactor en afhankelijk van gebouwtypologie;
• aanleveren telmodel voor financiële analyse opdrachtgever (HBA).


 

ANDERE PAKKETTEN

ANTHONY FOKKERWEG 21
1059 CN AMSTERDAM

INFO@BURORUIM.NL
+31 (0)20 308 00 10