.

Buro Ruim is een dynamisch architectenbureau op het gebied van ontwerp en onderzoek. We opereren op alle schaalniveaus - van stedenbouw tot interieur - en leveren duurzame en inspirerende oplossingen voor ruimtelijke opgaven. Als architecten ontwerpen we gebouwen van schets tot uitvoering. Ook adviseren we op het gebied van strategieontwikkeling, haalbaarheidsanalyses en de ontwikkelpotentie van locaties. Indien gewenst nemen wij ook het projectmanagement op ons. In dat geval nemen we het hele traject van opmaak van PvE, vergunningsaanvraag tot oplevering over. Daarnaast zijn we projectmanager voor CPO-projecten.

Door onze integrale werkwijze hebben wij de afgelopen jaren diverse projecten succesvol afgerond en staan er bijzondere projecten in de planning.  Onze opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, gemeenten, beleggers, bouwondernemingen, private bedrijven en particulieren. Voor specifieke kennis die wij niet zelf in huis hebben, werken wij samen met ons netwerk van specialisten.  En bovenop dit alles: wij realiseren en bouwen binnen budget.

 
“Architectuur daagt uit tot een gelukkig, actief en sociaal leven”

Volgens partners David Smidt van Gelder en Freek Waltmann ontwerpt Buro Ruim fijne ruimtes die goed gebruikt kunnen worden, ruimtes waarin je je gelukkig kunt voelen. "Wij denken dat architectuur kan uitdagen tot een gelukkig, actief en sociaal leven", geeft David Smidt van Gelder aan. "Zo zetten we aan tot meer bewegen door liften secundair te maken, richten we onze focus op lopen en fietsen door fietsenbergingen op centrale plekken in te richten. En mensen zijn gelukkiger als ze onderdeel zijn van een gemeenschap. We richten ruimtes zo in, dat je hiermee toevallige ontmoetingen kunt faciliteren. En waar mogelijk, maken we gemeenschappelijke ruimtes en tuinen voor sport, spel, hobby’s en ontspanning."

Freek Waltmann: "Buro Ruim ontwerpt toekomst-proof; wij vinden het belangrijk dat de aarde voor onze toekomstige generatie behouden blijft. Daarom maken we flexibele aanpasbare gebouwen en passen we eerlijk verkregen materialen en slimme installatieconcepten toe. We proberen gebouwen zoveel mogelijk energieneutraal in te richten. Dit gaat voor ons verder dan gasloze installaties en zonnepanelen. Wij denken na over mobiliteit, natuur, biodiversiteit, circulariteit en milieu. In onze ontwerpen bieden we fietsmogelijkheden en deelmobiliteit aan, ontwerpen we rain proof-tuinen en groene daken en gevels. En creëren we hoogteverschillen, schuilplekken en variëren we in beplanting om bij te dragen aan de biodiversiteit in de stad."

Interesse in een gesprek of wilt u een offerte opvragen? Bel ons op 020 3080 010 of stuur een e-mail naar info@buroruim.nl.