Amsterdam Places

Titel: The Centre of Amsterdam: A modernist project?
Type publicatie: artikel Buro Ruim
Auteur: Buro Ruim
Gepubliceerd in: Amsterdam Places
Jaartal: 2013

Bij de transformatieopgaven van modernistische wijken is het basisprincipe van functiescheiding inmiddels ingewisseld voor het idee van functiemenging. Daarbij wordt dikwijls verwezen naar de 'premoderne' ruimtelijke structuur van binnensteden als middel om tot een levendig gebied te komen.

Paradoxaal gezien is het model van gemengde gevarieerde wijken in de binnenstad zelf echter steeds meer onder druk komen te staan. Dominantie van bepaalde groepen en functies zorgt hier langzaam voor het ontstaan van ruimtelijke monoculturen, weliswaar op een andere schaal dan we gewend zijn uit de modernistische projecten, maar wel volgens dezelfde principes. 

Amsterdam-places-01
athenaeum01

Nederland op de Biënnale van Venetië

Titel: Nederland op de Biënnale van Venetië
Type publicatie: redactie en initiatie
Auteur: Buro Ruim, Marta Gnyp en Tom Vandeputte
Uitgever: Roma Publishers
Jaartal: 2011
Vormgeving: Julie Peeters & Joris Kritis

In het afgelopen decennium zijn de nationale tentoonstellingen op de Biënnale van Venetië opnieuw in de aandacht komen te staan. Nu vraagstukken op het gebied van culturele identiteit en nationale representatie weer onderwerp van discussie zijn, wint het model van de nationale tentoonstelling mogelijk aan relevantie – zeker in het geval van Nederland.

Deze publicatie onderzoekt de (on)mogelijkheden van dit uitzonderlijke tentoonstellingsmodel aan de hand van een serie interviews met de kunstenaars en curatoren die Nederland hebben vertegenwoordigd in een roerige periode.

The Politics of a build(th)ing

Titel: The Politics of a build(th)ing
Type publicatie: artikel van Buro Ruim
Auteur: buro ruim i.s.m.: Bart-Jan Polman (Bernard Tschumi architects)
Gepubliceerd in: Volume
Jaartal: 2010
No: 25 (The Moon)

Zouden we de maan als een voorbeeld voor de Aarde kunnen gebruiken? Op de maan ontbreekt de - voor de mens noodzakelijke - natuurlijke atmosfeer om te overleven. Geconstrueerde 'dingen' zoals ruimtepakken, ruimteschepen of ruimtestations zijn een absolute noodzaak.

Deze 'capsules' maken het mogelijk om op de maan te kunnen (over)leven. De maan is daarmee de ultieme capsulaire samenleving; een plek zonder een natuurlijk ‘buiten’.

Ook de hedendaagse sociaal ruimtelijke conditie van de aarde wordt dikwijls als capsulair beschreven. Het gebrek aan buiten maakt het echter noodzakelijk om de betekenis van het gebouwde op de maan te herzien en daarmee het capsulaire model, zoals wij dat op aarde kennen, kritisch te herdefiniëren.

vol_art-02
DEF_AH

Prix de Rome

Type publicatie: artikel over project Buro Ruim
Auteur: Olaf Koekenbakker
Gepubliceerd in: Prix de Rome 2010
Uitgever: NAi Publishers
Jaartal: 2010

Het August Allebéplein kent al een gevarieerd publiek programma dat intensief wordt gebruikt. De mogelijkheden om de collectiviteit te versterken liggen dan ook niet in iets nieuws, maar in het zichtbaar maken van wat er al is.

In ons voorstel in deze publicatie worden de glazen gevels weer transparant gemaakt, conform de oorspronkelijke opzet van het plein. Verdere architectonische ingrepen zijn dan eigenlijk overbodig. Ter compensatie van het verlies aan ruimte voor reclame en andere vormen van communicatie wordt aan de rand van het plein een groot scherm neergezet, dat zijn betekenis ontleent aan de boodschappen die erop worden weergegeven.

White House

Type publicatie: artikel over project Buro Ruim
(i.s.m. Tom Vandeputte)

Gepubliceerd in: White House Redux
Jaartal: 2008
Uitgever: Control Group/Storefront for Art and Architecture

Wat als het Witte Huis vandaag de dag ontworpen zou moeten worden? Voor het boek White House Redux werd deze vraag gesteld aan architecten en ontwerpers over de hele wereld. Buro Ruim draagt bij aan dit project met een ontwerp dat het beeld van het bestaande Witte Huis als uitgangspunt neemt.

Buro Ruim stelt een openbaar plein voor op de plaats van het huidige Witte Huis. De vier gevels van het Witte Huis definiëren de ruimte van het plein. Het presidentiële apparaat ligt verscholen achter de (bestaande en nieuwe glazen) gevels, die niet meer prijs geven dan de reflectie van de hemel en de stad. Het plein is bereikbaar via de bestaande kelders van het Witte Huis. Ze doen dienst als metrostation en zijn aangesloten op het bestaande metronetwerk van de stad Washington.

whitehouse01
spaceusebelonging01

Space use belonging

Type publicatie: artikel van Buro Ruim
Auteur: Buro Ruim i.s.m.Tom Vandeputte
Gepubliceerd in: uitgave voor Benthem en Crouwel Architecten
Jaartal: 2008

Het simpele feit dat ruimte op een bepaalde manier gebruikt wordt, maakt architectuur een onderdeel van een bepaalde cultuur. Over wat de implicaties zijn van het gebruik van een ruimte voor de architectuur bestaat echter weinig consensus. Toch is de relatie tussen gebruik en ruimte van essentieel belang voor de beleving en identiteit van de ruimte.

In dit artikel van Buro Ruim staat het onderzoek naar de identiteit van publieke ruimte centraal. Aan de hand van een analyse van het nieuwe Stedelijk Museum in Amsterdam wordt beschreven hoe gebruik en architectuur tot een bepaalde beleving van ruimte kunnen leiden.